همسرم رفته مسافرت خیلی دلتنگم !

سلام همسرم رفته مسافرت با پسرعموش خیلی دلتنگم اصلا دوس نداشتم بره ولی رفت …:frowning_face:

2 Likes

اخی عزیزم شمام برو خونه مامان اینات خوش بگذرون باو

اجازه نداد بهم برم …!خونه مامانمم برم دلتنگیم رفع نمیشه که

1 Likes

الان تنهایی :open_mouth:

وای منم هروقت تنهایی بره خیلی دلم تنگ میشه برااااش
ولی میرم خونه مامانم اینا سعی میکنم خوش بگذرونم

1 Likes

اوهوم ولی مادرشوهرم اینا بالان شبا دخترشو میفرسته پیش.من

1 Likes

من سری قبل که تنها رفت رفتم خونه مامانم سه روز موندم …بعد از اینکه برگشت مادرشوهرم بهش گفته بود تو رفتی زنتم رفت خونه مامانش اینا گله کرده بود اونم این سری گفت بمون خونه نرو !

1 Likes

ببخشید ولی اوج خودخواهیه خودش بره سفر شما رو تنها بذاره بعدشم اجازه نده بری خونه مادرت .مثلا چه اصکالی داشت بری خونه مادرت :thinking:

2 Likes

قضیه مادرشوهر و ایناست دیگه !..

آهان مادرشوهر من نزدیک نیس واس همین میرم پیش مامانم
ولی بنظرم شما قبل رفتنش باهاش صحبت کنید که تنهایی سخته یا باهم برید یا ببره خونه مامانت

1 Likes

رفتنش خیلی بیخبر بود از سرکار اومد گفت میرم دوسه روز مسافرت فقط تونستم براش چمدونشو آماده کنم !هووووفففف

1 Likes

خودشون رفتن مسافرت بعد به شما میگن بمون خونه :expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

3 Likes

وای عزیزم شمام عین منی که . مام با پدر شوهراینام تو یه ساختمونیم دقیقا اوایل ازدواجم همین وضعیتو داشتیم شوهرم میرفت تهران منم تنها خونه بودم خواهر شوهرم میومد پیشم ولی جیم میزدم یه هفته شو خونه بابام بودم

برا شوهرت چمدون میبندی؟
نرو خونه مامانت پاشو با دوستات برو گردش
تو همونی نیستی که خواهرشوهرات پایه تختتو شکوندن؟

1 Likes

:joy::joy::rofl:

1 Likes

خوب مادرشوهرت باشه. به این فکر نکرد همیشه پیش اونایی حالام چندروز بری خونه مادرت؟؟؟ درکش برای من یکی خیلی سنگینه . زندگی خودته بهتر میدونی چطور رفتار کنی

1 Likes

نخند :smiley::smiley::smiley:

ماشالله امار همه رم داریا ناقولا

حالا ایشون فقط مادر شوهرشه من کل فامیلشون میومدن میگفتن اومدیم نبودی :smile:

2 Likes

چقدر از ادمای فضول و چتر بدم میاد :grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.