هلیا نکن شر میشه 😁

خودشه؟ :joy::joy:
ادم فکر نمیکنه این دختر گوگولی یهو قمه بکشه بیرون همه رو از دم جر بده :laughing::laughing:

قمه نکشه برات:joy:

1 Likes

می‌خوام با ساتور برم بالاسرش

1 Likes

معروف شده:face_with_hand_over_mouth:

:joy:
برو جلو من پشتتم لامصب :laughing:

1 Likes

اره

اره کتک خورد

قمه کشه

اره

اره :grin:

اره بامزه حرف میزنن

اره

3 Likes

ترانه نکن شر میشه

1 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

نه نمیشه باید بکنم

من یه دابسمشم دیوم ازش خوشکله :joy::joy:

:grin:

بکن

2 Likes

وای چقد بزرگ و صورت خشن.
چه پاهای بزرگی:mask::mask::mask::mask:

:grin:‌‌‌‌

هن؟ :neutral_face:

1 Likes

:joy:قمه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.