هلیا نکن شر میشه 😁

ac-image-Gc16266727816k
هلیا قمه‌ کش :grin:

17 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::joy::joy::joy: یه چن ر‌وز دیگ میگن از این بدبخت بکشین بیروووون

2 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

خشنه قیافشم

چ قیافه خشنی با این هیکلش چقدم کتک خورد
هیچ پوخی نبود

خوب این اصلا من نفهمیدم چیکارست

:joy::joy::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2:

همینجوری شاخ شد

قمه کرده بود تو شلوارش اندازه شمشیر

2 Likes

نه میگم قبل اینکه ممه بزاره تو شلوارش چکاره بوده

2 Likes

محصل:grin:

1 Likes

هیچکاره

1 Likes

:joy:فک کردم از این شاخا مجازیه

1 Likes

خدا بده شانس

1 Likes

الکی الکی معروف شد :joy:
چقدم قیافش خشنه :sweat:

چقد اصفهانی ها بامزه حرف میزنن من فیلمشو دیدم انقد خوشم اومد :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

من فیلمشو ندیدم

من عاشق لهجه اصفهانیام

1 Likes

خیلی بامزه س ، خودم ی رفیق دارم اصفهانه ولی با من حرف میزنه تلاش میکنه ک لهجه نداشته باشه

1 Likes

پیج اینو کی داره من برم باهاش دو کلام حرف حساب بزنم:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.