هر کس کورده بیت بایکتر باش بناسین😊

علیک سلام گولی من

1 Likes

درود خوبی نازگلم گل پسرت حالش چطوره بزرگ شده

2 Likes

نه دورت بگردم فقط ان نمیشدم بودم

3 Likes

چطوری دخمل بچه هات خوبن

3 Likes

والا چی بگم یکم تایپش سخته برام دارم تازه تمرین الفبای کوردی میکنم یرا تایپ ولی خب کلا ادمی هستم یا کاری رو انجام نمیدم یا کامل و درست انجامش میدم برا دست و پا شکسته تایپ کردن میگم بدتر اصالت کلام و زبانمو میبرم زیر سوال برا همین میخپام تو تایپ کردی کامل مسلط بشم بعد تایپ کنم الانم مشکلی ندارم با اصول تایپش ولی خب گاهی گیر میکنم

4 Likes

عزیزم چ خووووب:heart_eyes:
خیلی شمارو دوستتون دارم
چ خوب ک هستین:hibiscus::heart::kissing_heart:

3 Likes

سلام هستاون خانمکان

3 Likes

امن که به خبرم:smirk::smirk::smirk:

3 Likes

احساس ناکه ی زور درنگه:rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

امن له 7بخبرم

2 Likes

فدات عشقم .
:heart_eyes::heart_eyes:
خداروشکر خوبن :heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

خوش بی عزیزکم:rose::heartpulse::sparkling_heart: کوردمان فرس فقط فعال نین .

4 Likes

من كه ترك نيستم :face_with_hand_over_mouth:

2 Likes

بژی:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

سلام ژینا جیان باشی گولم چند روژه سرم زور شلوغه نمدتوانی بم بو مامی گپ چدکی چ خبر پریود بوی هر دفکرت دابوم

1 Likes

سلام بان گیان

فقط لکه بینیم هس دلکم له اوه دکتر سایت پرسیم

واسه اوه هر پریودیه

2 Likes

دی باشه بقوربان:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

فداتم که خانومی مرسی دورت بگردم

2 Likes

قربونت خانوم خوش اخلاق:heart_eyes::smiling_face_with_three_hearts::kissing_heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.