هرکی دوسداره بیاد❤😋👧

آها عزیزم

1 Likes

خوش :heart::heart::heart::heart:

1 Likes

وا چ بی تلبیت:cry:هعییییی ک هیچ زندگی ای بی سختی نیست

1 Likes

خوب نمیشه گف خوب اوایل که اصلا چون همش جنگ اعصاب داشتیم ولی بعدازاینکه مریض شدم وبعدازاینکه بچمون به دنیااومد خونمون یه سکوت عجیبی داره زیاد درگیرهم نمیشیم ومن هم کاری ندارم دیگه به رفتاراش میخوام بعدمرگم نگن آدم بدی بودبه نیکی ازم یادشه :blush:

1 Likes

زندگیم طولانیه گلم

1 Likes

:heartbeat::heartbeat::heartbeat::sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::heartpulse::revolving_hearts::heart_decoration:

1 Likes

هرکسی یه جورتربیت شده عزیزم مهم نیس بله دیگه زندگی باسختی هاپیش میره بیشتر تااسونی

2 Likes

اوخیی:slightly_frowning_face:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.