هرکس زبان انگلیسی بلده بیاد😎

بچه ها واسه دختر خالم با این کلمه ها جمله می‌سازید
من انگلیسیم افتضاحه هرچی میگم میگه نه این سادس:neutral_face:
Angry
Brave
Careless
Cruel
Rude
Nervous
Quiet
Funny
Selfish
Neat
با هرکدوم یه جمله با ترجمه
هرکس بگه دمش گرم :heart:
کلاس هشتمه فکر کنم

5 Likes

ببخشید نهمه:neutral_face::joy::broken_heart:

1 Likes

@Leila2324 این خانم معلمه زبانه صدرصد بلده بزار بیاد بهت میگه:grin::grin::grin::grin:

2 Likes

عزیزم بزار خودش جمله سازی کنه غلط بنویسه بهتره… معلمو میخواد گول بزنه پس امتحانش چی… بهش بگو از کتاب یا گوگل استفاده کنه ببینه جای فعل فاعل صفت و هر کدوم دیگه کجاست جملشو بنویسه

2 Likes

گیج میزنع بابا :joy:

1 Likes

@Tina_abcdef1400
فکر کنم ایشونم بتونن کمک کنن

2 Likes

عصبانيت
افرين احسنت
بي توجه
بي رحم
بي ادب
عصبي
ساكت
خنده دار
خود خواه
شسته
جملشو خودت بساز :joy::joy::joy:

عصبانی
شجاع
بی دقت
ظالم
پررو
عصبانی(مشکل اعصاب)
ساکت
بامزه
خودخواه
مرتب

این میشه معنیش،بلدم
جمله بهش میگم میگه نه خوب نیست:neutral_face:🥲:joy::joy:

1 Likes

Brave فک کنم میشه شجاع یا نمیدونم شاید من اشتبا میکنم

2 Likes

من براوو خوندم گفتم احسنت
شجاع درسته :laughing:

1 Likes

خب شما ک معنیش بلدی جمله هم بساز:relieved:

من جمله سازیم افتضاحه:joy:رفت خونشون خداروشکر :sunglasses::broken_heart:

1 Likes

پس مشکل حل شد

1 Likes

بی دقت عصابی هست
شجاع مرتب هست
ظالم خودخواه هست
خودخواه مشکل اعصاب دارد
بیا اینم از جمله
:rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::ok_hand:

1 Likes

Angry :I don’t like to speak with angry people
Brave:I can do dangerous things . I am brave
Careless:my little brother can’t drive car . He is so careless.
Cruel:I don’t like to be friend with cruel person
Rude:my mom said that I should not play with rude boys
Nervous:I can’t read my book because I’m so nervous
Quite:I should be quite when my teacher is in the class
Funny :my uncle is so funny . Ha always says funny joks
Selfish:we shouldn’t be selfish person in our life
Neat : we must clean our room and be a neat child

5 Likes

پول باشه خبر نمیکنی :joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

دمت گرم :heart:

1 Likes

1 .من دوس ندارم صحبت کنم با ادمای عصبانی
2.من می تونم کارای خطرناک انجام بدم .من شجاع هستم
3.داداشم نمیتونه ماشین برونه اون خیلی بی دقته
4.من دوس ندارم با آدم بی رحم دوست بشم
5…مامانم گفته ک نباید با پسرایه بی ادب بازی نکنم
6.من نمیتونم کتابمو بخونم چون مضطربم
7.من باید ساکت باشم وقتی معلم تو کلاسه
8. دایی من خیلی بامزس …همیشه جوکهای بامزه میگه
9.ما نباید آدم خودخواهی باشیم در زندگیمون
10.ما باید تمیز کنیم اتاقمونو و بچه تمیزی باشیم

4 Likes

خواهش :slightly_smiling_face::heart_eyes::slightly_smiling_face::heart_eyes::slightly_smiling_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.