هرجا من و دیدین....

والا ما یکسال و شش ماه همه اش بکن بکن داشتیم تونستیم باردار بشیم بزور. …اونوقت اسپرم روشلنگ چکار میکنع:joy::grin::grin:

1 Likes

چشم :joy:

:grin::grin::grin::grin:
مواظب باشیا

1 Likes

نه خوبم بابا. من راضیم :joy:

1 Likes

موچکرممم :woozy_face::grin:

شلنگ رو چرا به خودش مبچسبونه:rofl::neutral_face:

1 Likes

این چه حرفیه عزیزم
خیلیم دوست دارم :heart: :smiley:
تو بعضی گپات هستم که
بعضیاشم میخونم در تخصصم نی
باورت میشه بعضیارم تو ذهنم جواب میدمااا یادم میرا تایپ کنم :grin:

1 Likes

همه چی به کنار
تصور اون اسپرم رو شیلنگ و شستن خودش با اون شیلنگ اسپرمی باعث حالت تهوعم میشه
چه کاریه اخه چقدر اینا کثیف کاری دارن
شیلنگ اسپرمی رو برداشته زده به واژنش معلوم نیس دیگه چیا روش بود با این حد تمیزیشون

1 Likes

فهمیدی با رسم شکل به منم توضیح بده :sweat_smile:

عمقی میشوره لابد:grin:
ولی همونیه که خودم گفتم
بهش انداختن :woozy_face: یا جای شلنگ یه چیز دیگه دادن دستش :sweat_smile:

1 Likes

حس می‌کنم رو شیلنگشون مدفوع و ادرار هم هست :nauseated_face:

سعی کن بهش فکر نکنی :grin: آب روغن قاطی میکنی :joy:

1 Likes

بخدا از دیشب همش حالم بد میشه با تصورش

1 Likes

نخابیدی مگه :grin:

1 Likes

چرا خوابیدم سرما خوردم خوابمم گنجیشکی شده
۳ اینا بود خوابم برد از ۷ هم بیدارم :face_with_thermometer:

1 Likes

چی شدی زنننن. چرا مراقب نبودی؟ :sweat_smile:

1 Likes

از شوهرم گرفتم اخایی :rofl:

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:دقیقا

1 Likes

:woozy_face::grin::woozy_face::grin:

1 Likes

تازه تو از شوخیای منم نباید ناراحت بشی :grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.