هاله بی بی چک ،😭😭

فکر کنم خط تبخیر
چون بعد اینقدر تاخیر ،باید پر رنگ تر بشه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.