نگهبان گهواره من ❤️

فدات بشم روووله گیانم

1 Likes

کتک کاری کردن رها ؟؟
چقد پول دادی

1 Likes

چقد زیاد .

1 Likes

اره خب خدا رحم کرد اول دکترا میگفتن باید پاش قطع شه
خدارشکر درستش کردن ولی همچنان میلنگه

1 Likes

اره والا خدا رحم کرده
ایشالله ک خوب میشه

1 Likes

خوا نکات گیانکم خوش بی روله نازارم:kiss::kiss::kiss::kissing_heart::sparkling_heart::heart:

1 Likes

دلم‌گرف🥲

1 Likes

دلم مامانمو خاست :sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:

3 Likes

ممنون عزیزم گلی

2 Likes

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

1 Likes

بغضم گرف:cry:
عالی بود

1 Likes

دلم گرفتتت:sob::sob::sob:۱ ماهه ندیدمش دردش بجونم روزی ده بار زنگ میزنم دلم اروم‌نمیشه بازر:pensive::pensive::pensive:

1 Likes

فدات بشم :heart:

1 Likes

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

عالی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

فدات :heart::heart::heart::heart_eyes:

1 Likes

مادرمو میخواممممم
:tired_face::pleading_face:

1 Likes

بمیرم واسه دلت زهرا جون

:pensive::pensive::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

:rose::rose::purple_heart::rose:

2 Likes

فدا مدا

:purple_heart:

2 Likes

کجاست :pleading_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.