نگم براتون🤣

دیشب دختر یکی از فامیلامون تو چت واسم یه چیزی تعریف کرد من ازش اجازه گرفتم اینجا بگم . پارسال عروسی دخترعمش بوده تو عروسی مشروب میدادن این بی جنبه بازی درمیاره نصف بطری میخوره بعد مراسم موقع برگشتن تو راه میگه نگه دارین اینا فک میکنن حالش بد شده نگو دستشویی داشته همونجا میشینه جیش میکنه بعدش که فهمیده چکار کرده تا ۲ ماه از خونه بیرون نمی اومده

13 Likes

:rofl::rofl::joy::joy::joy::joy::rofl::rofl:

2 Likes

:joy::joy::joy::palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together:

1 Likes

اون دستا فقط :rofl::joy:الهی آمین

1 Likes

عزیزم شفا هم بده هست.:joy::joy::joy:

1 Likes

هممم :grin:
ما یکی از دوستامون با دوستاش ماری زدن
دختره ۲ ساعت دقیق هاپ هاپ میکرد :roll_eyes:

3 Likes

وای چه بد:joy::joy::joy::joy::joy:

الهی العفو الهی العفو:grimacing::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::woman_facepalming:t2:⁩⁦:woman_facepalming:t2:

2 Likes

فک کنم اگه این صحنرو میدیم از شدت خنده با دنیا خداحافظی میکردم :joy:

4 Likes

وقتی جنبشو نداره چرا میخوره آخه:joy::woman_facepalming:t2:

3 Likes

بازم خوبه ک گفته جیش دارم اگه میشاشید ب خودش دیگه بدتر :joy::joy::joy:

2 Likes

:expressionless::rofl::grin:واقعا

1 Likes

نه نگفته بود چیزی فقط گفته بود بزنید کنار

1 Likes

از مثبت نگریت خوشم اومد:grin::joy::ok_hand:t2:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:وای خدااااا:laughing::laughing::laughing:

1 Likes

من بخاطر سنگ کلیه شوهرم وشن کلیه خودم که چندین بار منو روانه بیمارستان و مسکن کرده یه گاهی با شوهرم عرق و کونیکاک و شراب میخوریم.قرص و دارو هم گرفتم جواب نداد.دیگه مجبورم خداببخشه

2 Likes

خب داشته می‌ریخته :joy::rofl::woman_facepalming:t2:

2 Likes

:joy::rofl::rofl::joy: چاکرمندیم⁦:heart:

2 Likes

خدا این از همه واجب تره ها :joy::joy::joy::joy:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.