نکنه ایران ب دنیا اومدم 😱😅

اره من چون پاهام کوتاهه کمرم کشیده است بیشتر واسه اون بود

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.