نمیدونم چی کار کنم🥴🧐

بگی نگی ارره…دیروز دیدمش خوشگل بود:joy:

1 Likes

اگه بری مشاوره اون امیدوار میشه ک تو میخای ج مثبت بدی

1 Likes

:joy::joy::joy:دیدی گفتم دیگ من حودم اینکارم خو اگه دلت میخاد و دوسشداری ک هیچییی مثبت بده بره

1 Likes

ن میخام بدونم با مشاوره مخالفه یا موافق:woman_shrugging:

1 Likes

زوده برام هنوز
نمیخام انتخاب اشتباهی داشته باشم

1 Likes

فقط سوال ازش مبپرسم

1 Likes

کجایی ی جیژی بگووو

1 Likes

با کی تو:joy::joy:

1 Likes

اره خوبه ایول:heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

میریم ی مشاوره خوب برو

1 Likes

باشه حتما

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.