نمیدونم چی کار کنم🥴🧐

بگی نگی ارره…دیروز دیدمش خوشگل بود:joy:

1 Likes

اگه بری مشاوره اون امیدوار میشه ک تو میخای ج مثبت بدی

1 Likes

:joy::joy::joy:دیدی گفتم دیگ من حودم اینکارم خو اگه دلت میخاد و دوسشداری ک هیچییی مثبت بده بره

1 Likes

ن میخام بدونم با مشاوره مخالفه یا موافق:woman_shrugging:

1 Likes

زوده برام هنوز
نمیخام انتخاب اشتباهی داشته باشم

1 Likes

فقط سوال ازش مبپرسم

1 Likes

کجایی ی جیژی بگووو

1 Likes

با کی تو:joy::joy:

1 Likes

اره خوبه ایول:heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

میریم ی مشاوره خوب برو

1 Likes

باشه حتما

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.