نمیدونم چرا ولی این عکسو با تمام سلولای بدنم درک میکنم 🥺

10531456698608725286

1053500x500_1426068248182777

خیلی خسته م بچها :pleading_face:
چیکارکنم

19 Likes

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::walking_woman:t3:

1 Likes

چرا چیشده چرا احساس تنهایی میکنی

1 Likes

عزیزم بخاطرسنته توبلوغی کم کم خوب میشی:kissing_heart:

1 Likes

بیا بغلم

:pleading_face::pleading_face::pleading_face:
امروز از دست بابام غرورم خورد شد آبجی
احساس حقارت میکنم
همش گریه م میگیره :pleading_face:

3 Likes

عزیزم باباس دیگه
عصبانی بوده یه چیزی گفته به دل نگیر قربونت:kissing_heart:

1 Likes

ای جان الهی بگردم
من اینو مطمئنم پدر و مادر بد ادمو نمیخوان حتما عصبی بوده یه چیزی گفته

کاش فقد حرف بود کاش
امروز یکاری کرد سر این شکاک بازیاش و تبعیض جنسیتی هاش یجوری با مربیم بد حرف زد ک مربیم منو از تو تیم اصلی انداخت بیرون :disappointed_relieved::pleading_face:
حالم خیلی بده
روم نمیشه یکشنبه برم باشگاه
چجوری توی صورتشون نگاه کنم
اخه یکم غرور بچش براش مهم نیست هرکاری دوس داشته باشه میکنه

1 Likes

میدونم سخته این دوره هم میگذره قوی باش

2 Likes

:confused::confused::confused: ای بابا اینجوری که بد شده

1 Likes

خیلی سخته ولی سعیمو میکنم

2 Likes

میخوام باشگاهمو عوض کنم
دعاکن حداقل توی اون باشگاه جدیده بابام آبرومو نبره و غرورمو نشکنه

1 Likes

ی کم بخودت و حال و هوات برس زیاد ناراحت نشو بالاخره پدرو مادر گاهی حرفی میزنن متوجه نیستن.شما زود خودتو نباز.قوی باش

اره ولی بعضی موقعه ها کارایی میکنن آدم دلش میشکنه و ازین بیشتر ناراحت میشه ک خانوادش از حال بدی ک برا بچشون درست کردن یه درصدم پشیمون نیستن تازه به خودشون افتخارم میکنن ک اینکارو کردن

2 Likes

وقتی باید درک کنن نمیکنن متاسفانه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.