نظر بدید‌‌‌‌

سیب زمینی سرخ کرده یا سیب زمینی آبپز یا ذرت مکزیکی؟کدومش؟
نصفه شبی گرسنم شده

2 Likes

ذرت مکزیکی

6 Likes

مرسیی الان میرم درست میکنم ،عکسشم شاید گذاشتم

2 Likes

ذرت مکزیکی البته:yum:

3 Likes

من نمیدونم چرا ذرت مکزیکی اسمشو دوس دارم ولی هر بار خواستم بخورم حالت تهوع گرفتمو نصف بیشترش موند
ولی بازم تکرار میکنم کارمو:neutral_face:

2 Likes

منم گشنمه ساعت ۷شام خوردم :sleepy:

1 Likes

عه من عاشقشم

1 Likes

منم داشتم میمردم ،پاشو یچیزی درست کن بخور

2 Likes

اخرش چی خوردی

1 Likes

ذرت:joy:

2 Likes

کوکوکو

1 Likes

نوشجونت

1 Likes

هیچکدوم نون پنیرسبزی

1 Likes

ذرت مکزیکی دلم خواست:face_with_head_bandage::drooling_face::drooling_face::drooling_face::drooling_face::drooling_face::drooling_face::drooling_face::drooling_face::drooling_face::drooling_face:

1 Likes

اینها ،دیگه ببخشید خوابم میومد درست حسابی عکس نگرفتم:white_heart:

1 Likes

:kiss::kiss:‌‌‌‌

1 Likes

وای ببخشید

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.