نزدیکی بدون جلوگیری آسیبی به لقاح یا جنین میزنه؟

نزدیکی بدون جلوگیری بعدازاقدام به بارداری ومنتظرجواب بیبی چک بودن آسیبی به بچه نمیرساند؟

جلوگیری با قرص؟

1 Likes

با جلوگیری یا بدون جلوگیری؟

1 Likes

نه نزدیکی طبیعی فقط برای بچه نباشه چون دیگه تاتخمک گذاری تموم بشه نزدیکی شده ومن که واسه پسراقدام کردم دیگه هم الان روزهای عادیه میگم نزدیکی ازجلوضرری به بچه اگرتشکیل شده نداره؟

نه نزدیکی باجلوگیری ظبیعی بعدازتخمک گداری ها درزمان عادی موقعی که منتظر جواب بیبی چک هستم؟؟

نه مشکلی نداره نزدیکی داشته باشید. چون برای پسر اقدام کردید باید با جلوگیری نزدیکی داشته باشید

1 Likes

همون جلوگیری طبیعی خوبه عزیزم

1 Likes

آره یعنی میگم اگرهرروزم نزدیکی باشه البته باجلوگیری وشدیدمشکلی واسه بچه اگه باشه میش نمیادبعضیامیگن‌نبایدشدیدباشه واسه همون میگم؟؟

نه اشکالی نداره. فقط باید مراقب عفونت باشید. بهتره از کاندوم هم استفاده کنید

1 Likes

آها یعنی ممکنه عفونت بیاد؟؟

بالاخره ممکنه شما دچار عفونت بشید، چون اقدام کردید و ممکنه باردار بشید بهتره احتیاط کنید تا عفونت نگیرید

1 Likes

من الان ۱۳پری شدم۱۹تموم کردم والان ۲۲زنگ زدم دکترم البته بامنشی حرف زدم اونم انگاری بلده یه چیزایی آخه میرم آزمایش اینارواون انجام میده بعدگفتم که امروزبیبی کردم منفی اومدگفت کی نزدیکی کردین واسه بارداری گفتم ۲۴این ماه ۱۴تخمک گذاری گفت بمون از۲۴این ماه ده روزبگزره زنگ بزن بگم چیکارکن پری هم‌که شدی هیچ بازم زنگ بزن بگم چیکارمگه ممکنه الان من باردارباشم ومنفی بیادوتا اون موقع بیبی هم بکنم منفی بیاد

ببخشیدسره شمارم دردآوردم عزیزین شما :kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes:

بی بی چک دقیق نیست ممکنه خطا داشته باشه. باید تا موعد قاعدگی تون صبر کنید اگر پریود نشدید آزمایش خون بدید

1 Likes

آخه ازموعدقاعدگیم میگزره الان بیبی کردم منفی شدمیگم شایدباردارنیستم که میدونمم نیستم وفقط اختلال درپریودم شده ولی میگه بازم بمونم من میگم بهتره الان آزمایش کنم اگرحامله نبودم آمپول بزنه پری شم

بله باید آزمایش بدید اگر باردار نبودید آمپول بزنید

1 Likes

منشی حتما گفته شایدزوده معلوم نشده

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.