نرخ عجیب دیه 😒😒😒😒

17 Likes

هیچی نمیتونم بگم واقعا :pensive::pensive::pensive:

5 Likes

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

3 Likes

ایران است و دیگر هیچ :zipper_mouth_face::woman_facepalming:

5 Likes

خیلی دوست دارم بدونم پسر و دختر چه فرقی دارن:neutral_face: خود خدا هم گفته هیچ فرقی ندارن بجز در تقوا…
اونوقت اینا…

6 Likes

احتمالا بارداری آزاده نامداری هم سر دیه لاپوشانی کردن

2 Likes

خودش خودشو کشته کی قرار بود بده دیه رو؟

2 Likes

واقعا ک خاکتوسرشون بااین مملکت داریشون:unamused:

2 Likes

:neutral_face::neutral_face::broken_heart::broken_heart::woman_facepalming:t2:

1 Likes

راست و دروغ داستان و چ معلومه شاید دولت شاید خانوادش شاید شاید …

2 Likes

1 Likes

تأسف داره

1 Likes

اطلاع ندارم دیگه من واسه راست و دروغ بودن خبرها فقط به شاهین صمدپور اعتماد دارم که اینم گفته هنوز هیچی مشخص نیست

2 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless: میخوان الکی مردا رو بزرگ جلوه بدن

1 Likes

متاسفانه :smirk::smirk::smirk:

1 Likes

مردا ک…ر دارن ما خانما نداریم فقط همین
خاک بر سرشون :unamused::unamused:

1 Likes

:thinking::thinking::thinking::thinking::thinking:

خاک واقعا تاسف باره وضعیت ما خانمها تو ایران

1 Likes

:pensive::pensive::pensive::pensive::no_mouth::no_mouth::no_mouth:

1 Likes

واقعا :pensive:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.