نحوه ی مصرف قرص تیرویید

خب بخور
ده بیدار شو ده و نیم صبحونتو بخور

من یک ساعت قبل صبحانه میخورم صبح می خورم می خوابم بعد پا مبشم صبحانه میخورم

سری ساعت بخصوص لایدقرص بخوری بعدنیم ساعت صبحونه بخوری بهتر

دکتر من گفتہ حتما باید صبحانہ خورد بعدش

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.