نحوه خوردن بچهام🥺

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

ماهم چند وقت پیش رفته بودیم مهمونی میوه آوردن عمم برداشت پسر عمم ۷سالشه گلابی برداشت گفت مامان این دیگه چیه باباش گفت هیس هیچی نگو فک میکنن نخورده ای:joy:

5 Likes

:joy::joy::joy:وای خدا

3 Likes

ن اون ی ساحل دیگه بود

3 Likes

بذاربچه ها راحت باشن دنیای بچگی قشنگه

3 Likes

ولی من هیچوقت بچگیمودوست نداشتم:pensive:

5 Likes

نه
این بود
@u765770

3 Likes

بعد غذا اوردم

2 Likes

بچه ی من نیس من شوخی کردم:joy::joy:

3 Likes

اره تصمیم گرفتم زیاد سخت نگیرم بهشون

3 Likes

عکس شوهرمو بده مادرشوهر خوشگلم:heart_eyes::kissing_heart:
ای ام چاپلوس از اول:grin::grin::joy::joy:

2 Likes

سطحم پایینه نمیتونم عکسش بدم

3 Likes

ای جانم بذار راحت باشن

2 Likes

اره. باید راحتشون بزاری

1 Likes

گلم راحتشون بدار به وقتش یاد میگیرن
حالا با دست بخورن یا با نون مهم اینه ک تو دهن اونا مزه بهشت میده تو اون لحظه
بذار لذت ببرن از خوردنش:heart:

5 Likes

ای جانم خدا حفظشون کنه الهی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

من پدرم ۶سالم بود

3 Likes

اخه بذار راحت باشن
ی حرکتایی مزنن موقع ناهار شام
من:no_mouth::no_mouth::no_mouth::no_mouth:

3 Likes

خدا پدر بزرگوارت بیامرزه

3 Likes

قربونت عزیزدلم.جمیع رفتگان:pray::pray::pray:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.