نت شما در چه وضعیه؟😑

اره دیگه اکثر کارا با نت علننا دست و پا بسته ست کار نمیشه کرد
اصلا انگار توی فضای بسته ایم و زندانی ایم

3 Likes

من فقط گوگلم کار نمیکنه
اینستا هم خیلیا فعالیت از عنمرگی و اینا دیگه نمیذارن

2 Likes

زودتر جمع بشه اغتشاشا

1 Likes

عنمرگی منظورت چیه:joy:

1 Likes

روزمرگی:grin:

2 Likes

باحال بود:rofl:

2 Likes

من دانلود کردم هیچ کدوم وصل نمی‌شه الکی دانلود نکنید

2 Likes

:red_circle:وزیر ارتباطات: تا ساعات آینده اینترنت رو بازهم محدود میکنیم.

:expressionless:

2 Likes

یرا من شد

2 Likes

یرا تو چیشد؟ :grimacing:

2 Likes

:joy::joy:*

1 Likes

یرا من هیچی نشد:grimacing:

1 Likes

بااینامیشجه رف اینسجاا

2 Likes

نه نمیشجه:grimacing:

1 Likes

گوگل و فقط از فیلترینگ خارج کردن

1 Likes

همه چی قطعه ولی تلگرام با پروکسی میشه رفت

1 Likes

واتساپم میاد با فیلترشکن

1 Likes

شخمی :neutral_face:

1 Likes

من با فلای وی پی ان وصلم و وای فای

1 Likes

فیلتر شکن بزنی میاره

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.