ناچارم تو رو خدا بیاین دهنم سرویسه

فدات قشنگم

1 Likes

ن من یبارسقط کردم دکترگفت طناب بزن ک کورتاژ نشی

چی خوردی؟
چیزایی که من گفتم قوی هستن

1 Likes

بومادرانو پونه کوهیو اینا

گل گاو زبان دم کن بانبات بخور برا پاکسازی رحم خوبه .من مادر بزرگم مامای خانگی بود یه بار وقتی بچه بودم دیدم بهش گفت بچه تو شکمت مرده زغال گذاشت وقتی خوب سرخ شد روشو خاکستر ریخت خانومه رو با دامن رو ی اون نشست یه نیم ساعتی بود بعد از خانومه یه چی مثل سنگ پا دفع شد .بعدم بهش گفت بچه نبوده پوچ بوده .

1 Likes

چه عالی گل گاو زبان دارم میخورم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.