ناراحتی از همسر

خانماشماهاوقتی ازهمسرتون ناراحتیدچیکارمیکنید؟واکنشتون روبگید

2 Likes

من قابل توصیف نیست مینا جون،میترسم بگم بدآموزی داشته باشه :blush:

4 Likes

خدا نکشتت نوشین :stuck_out_tongue_closed_eyes:

من بهش کم محلی میکنم
اونم خودش میفهمه هی میاد میچسبه به من میگه خانومی چی شده. اولش من انکار میکنم بعدش که بهش میگم حق به جانب میگه مقصر نیس. دعوامون میشه دو روز قهر میکنیم
بعد دو روز میگم بیا بشین دو کلام حرف حساب بزن. آخرشم میگم دیدی مقصر بودی
از خونه میزنه بیرون میره فکراشو میکنه میاد خونه میگه غذا چی داریم؟ منم میگم کوفت :rofl:
دوباره دعوامون میشه :rofl:
بعد بهش میگم یه ذره یاد بگیر دل به دست بیار
میگه پس بریم بیرون
منم میگم خدا چقد به شما مردا رو داده که وقتی میفهمید مقصرید بازم معذرت خواهی نمیکنید
اونم میگه مگه تو محتاج معذرت خواهی منی؟ همین که میگم غذا چی داریم یعنی متاسفم، از کارم پشیمونم

4 Likes

بگونوشین خووووو

وای آزاده چه دلی داری :joy::joy::joy:،من اول جیغ جيغ میکنم بعد بدو بیراه میگم آروم تر که شدم میزنم :yum:بعد اون طفلک که اول تا اخر ساکت بوده قهر میکنه،بعد که يکيمون منت کشی کرد تازه اونوقت صحبت میکنیم سرش

2 Likes

وای بچه هاهرموقع هرحرفی بشه همیشه من طلبکارم همشم اون میادمنت کشی اخرش اماقهرمون به ۲دقیقه هم نمیکشه همیشه

1 Likes

من کلا زیاد داد و بیداد راه نمیندازم

  1. چون پدرشوهرم اینا طبقه بالا هستن ممکنه صدامونو بشنون
    ۲. خیلی زود عصبانی نمیشم اما اگه عصبی بشم میشه خشم اژدها زمین و زمان جلودارمون نیس
2 Likes

مینا ماهم اوایل ازدواج قهرمون کوتاه مدت بود. بلاخره یکی میرفت منت کشی. الان منتظریم اون یکی بیاد منت کشی بخاطر همون تا دو روز طول میکشه

1 Likes

به هرحال توهمه زندگیاناراحتی هست هرکیم بگه نیست دروغ میگه اماهرکسی یه جوررفتارمیکنه خواستم ببینم بهترین رفتاراین مواقع چیه

1 Likes

من وقتی آروم شم خنده ام میگیره خودم منت کشی میکنم :unamused:

2 Likes

هیچی باید صحبت کرد تا برا موضوع دعوا راه حلي پیدا کرد

بهترین رفتار محل ندادنه
خیلی وقتا که از یه موضوعی میگذرم. بعدش نتیجه خیلی خوبی میگیرم

من که نمیتونم اصلا :joy::joy::joy:

من نارحت شم غر میزنم همسرمم هیچی نمیگه عصبانیم نمیشه من غر میزنم اون میخنده…اگه پیش بیاد یه حرف بزنه برای اینکه لجشو دربیارم دیگه هرچی شد میگم. آخرشم میفتم به گریه،خخخ خیلی بدم میدونم،همیشه هم حق به جانبم گاهی یکی دوروز سنگین تا میکنیم اما قهر تاحالا پیش نیومده بعد بیچاره میاد منت کشی…خخخ میگه هرگز دوس ندارم تورو نارحت کنم چون یه هفته بعد باید بیام منت کشی :joy:

4 Likes

نه به اون شوری شوری نه به این بی نمکی

میدونیدبچه هابیشتردعواوناراحتیامعمولاتوهمه سرخانواده شوهره اصلاهمه چیشون دردسرسازه ماکه اصلاسررفتارخودمون بحث نمیکنیم

1 Likes

زود از کوره در ميرم چکار کنم :sob::sob::sob::sob:

1 Likes

تمرین کن که بتونی

نمیشه دیگه از من گذشته :confounded:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.