میگم چرا ابی ... ؟!!! 🤔🤔

میگم ابی ک ممه نداشت چرا سوتین میپوشید ؟!:thinking:
IMG_20210611_103725_385

:joy::joy::joy::joy:

10 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

چقدرم بالاهست:joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.