میلادوییلماز شبیه هم نیستن؟ 🤷‍♀️😁🤔

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:دهنت دختر

2 Likes

فعلاروشخصیتای اصلی زومم بایدصبرکنی:joy::joy::joy::joy::woman_facepalming:

2 Likes

thank you​:joy::joy::joy::joy::joy::rofl:

2 Likes

عیب نداره بگرد پیدا کن من خیلی شبیه زلیخام:crazy_face::crazy_face::joy:عکس بدم:rofl:

2 Likes

بیا ییلمازوپیداکردم:grin::raising_hand_woman:
@anon92833029

1 Likes

اره بده ولی زلیخا پیداشده قبلا نقششونمیتونی برداری :joy::woman_shrugging:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

کیهههه:heart_eyes:

1 Likes

ایشون :grin::raising_hand_woman:
@anon92833029

1 Likes

مگه ایشون شبیه ایلماز نبود:woman_facepalming::joy::joy::joy:

1 Likes

نه زلیخا:joy::woman_facepalming:

1 Likes

زیاد نه

1 Likes

کی مرام جدابتره به دید من

2 Likes

آره تقریبا شیبه همن ولی میلاد خوشگل تره

1 Likes

ییلماز جذاب تره

1 Likes

دماغشون و چشاشون دهنشون نیس فقد فرم صورت اینا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.