میشه واس سلامتی بچم دعا کنین

عزیزم ۱۰ که چیزی نیست یه شبانه روز زیر دستگاه باشه فورا خوب میشه نگران نباش پسر من زردیش رفته بود ۱۷ فورا گفتن باید بستری بشه خطرناکه وزنش هم ۲ کیلو ۷۰۰بود و ۲ روز بستری بود داخل ۲ روز اومد رو ۹ مرخصش کردن اوردیم خونه ۱ روز گزاشتیم زیر دستگاه خداروشکر کاملا خوب شد

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.