میشه بیاین 🌚

مرسی فدات شم انشالله که هرچی خیره

1 Likes

اوووخییی نشی ایشالا

یه تودلی داشته باشی

عزیزم به حق پنج تن :green_heart::green_heart::pray::pray::heartbeat::heartbeat::heartbeat::heart::heart:

1 Likes

انشاالله هر چی خیره

پیش بیاد واست گلم
:heart:

1 Likes

مرسی فدات شم, :heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat:

1 Likes

:pray:t2::pray:t2::heart::heart:

1 Likes

چیشد چیشد چیشد چیشد چیشد چیشد چیشد پیشد چیشد

1 Likes

هیچی هنوز بی بی چک نزدم :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

برو گمشوووو بابااااا :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: الان اگه من بودم دسشویی پر بود از بی بی چک

1 Likes

IMG_۲۰۲۱۱۰۱۳_۰۸۱۲۲۴
IMG_۲۰۲۱۱۰۱۳_۰۸۱۳۰۸
IMG_۲۰۲۱۱۰۱۳_۰۸۱۲۴۱

2 Likes

من از تو بدترم ولی شوهرم سرکارع خودم هم نمی تونم برم
دوس ندارم کسی هم بدونه

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::raised_hands:t2::raised_hands:t2::raised_hands:t2::raised_hands:t2:

1 Likes

:raising_hand_woman:t2::raising_hand_woman:t2::crying_cat_face::crying_cat_face:

1 Likes

آره منم خودم نمیرم
هر وقت شوهرت اومد حتما بگو لگیره

1 Likes

در اولین فرصت میگم بیاره:smiling_imp::grin:

1 Likes

اول باید به من بگی جوابشو

1 Likes

باشه:rofl::rofl::rofl:
منفی بود میخوره تو ذوقت

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.