میشه بیاین دوستان

خانوما جاریم دیشب میگه دختر به دخترم گفته تو بزرگ بشی میخای باکی ازدواج کنی گفته با داداش تو برام گل بخره منم گفتم امکان نداره گف چرا تازه گفته به مامانم مگی که دعوام میکنه جاریم گفت بهش نگیکه دوباره چیزی به دخترم نمیگه حالا من از دخترم پرسیدم میگه بخدا مامان من نگفتم نجمه دختر جاریم گفته واقعا موندم هرچی دخترش انجام میده میگه دختر توهم انجام میده دختر من 5سارشه اون10

1 Likes

@Haifa @Giti68janan

1 Likes

چیزه مهمی نیست بچس و متوجه نیست بدون خشونت براش توضیح بده که این حرفا مناسبش نیستو اول باید درسشو بخونه دانشگاه بره و ‌… از این ارزوهایی که دوست داره

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.