میشه بیاین درد ودل 😓😔

سلام دخترا حالم امشب خوب نیس
دیه واسه شوهرم بریدن ماه 40ملیون باید بده نفسم داره بند میاد:pensive:
واسم دعا کنین خدا خودش کمکمون کنه بخاطر من وشوهرم نه بخاطر اینی ک تو شکمه دلم کبابه

5 Likes

چی بریدن؟چرا؟

2 Likes

چرا؟ چی شده؟

2 Likes

سلام عزیزم خدا بهت صبر بده دیه واسه چیه

2 Likes

بخاطر دعوا اونا الکی دستشونو رو قران گذاشتن شوهرمو محکوم کردن هم زده هم خورده ولی اونا باشاهد الکی و دست رو قران گذاشتن شوهرمو محکوم کردن

3 Likes

چرا دیه بریدن؟
خدا صبرتون بده
نمیتونید گلریزون بگیرید یه مبلغی جمع کنید بدین رضایت بگیرین؟

2 Likes

ن رضایت نمیدن
غریبه نیستن پسر عمه هاشن حتی باباشم پشت اونا رو گرفته:pensive::pensive::pensive:گفته بهش حقته

2 Likes

مگه زده بود کجاش که انقد بریدن؟؟؟

2 Likes

دقیق نمیدونم وسط دعوا بوده هم زده هم خورده اونا ۳نفر بودن این ی نفر ولی یکشون فقط شکایت کرده
دوتا دیکه قسم خوردن تو دعوا نبودن
شیشه ماشین کل ماشین شوهرمو داغون کردن تو داذگاه دستشونو رو قران گذاشتن ما نبودیم
خدا مگه جای حق ننشسته نمیدونم چرا برا ما کاری نکرد:pensive:

3 Likes

چه نامردن

اگه واقعا قسم دروغ گفتن این پول از گلشون پایین نمیره

3 Likes

یکی همونا ک دستشو رو قران گذاشته زنشو بایکی گرفتن اونم دفعه دومش بوده اینا ننگ ندارن ابرو ندارن
:pensive:

3 Likes

واگذار کن به خدا

2 Likes

ای وای.با قسم دروغ خوذشونو بدبخت میکنن
چقد کلا دیه بریدن
کی میخاد این شاهد دروغی و قسم دروغی جمع بشه

2 Likes

۴۰تومن عزیزم بخاطر کرونا کار کاسبی شوهرم کساده
:pensive:مستاجرم هستیم شوهرم خونه شهرستان داره باباش نمیذاره بفروشه مشتری میاد دعوا راه میندازه یا بد میگه نمیذاره بفروشیم

3 Likes

همینکارو کردم
دعا کنین واسم

2 Likes

اگ قسم دروغ بخوره تا قبل ۴۰ روز یک بلایی سرشون میاد مطمئن باش

2 Likes

ای خدا عزیزم میدونم خیلی شرایط سختیه.حاملم هستس ن
خیلی بده خانوادش حمایت نکردن و دنبال رضایت نرفتن؟
فامیلم هستین اخه.خداازشون نگذره

1 Likes

گفتم عزیزم زنشو با یکی تو خونه گرفتن
ولی بی ابروین

1 Likes

عزیزم نگران نباش خدا جایی حق نشسته ببین چجور ازشون خدا بگیره ایشالله قران نابودشون کنه خدارو شکر کن زندان نبریدن

2 Likes

ن کدوم فامیل وقتی باباش سنگ میندازه نمیذاره خونه رو بفروشه از بقیه فامیل چ توقعی

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.