میشه بیاید😔😔وای

بی خیال باش ب هیشکی وابسته نباش

مردا این شکلی تو کشور ما بار اومدن

چرا پس پدر رفیفام
شوهرا همسایمون
بچه هاشون اینقد میگن بابامون خوبه خودمم ب چشم دیدم
چرا من نباید پدر خوبی میداشتم:sob::sob::sob::sob:

1 Likes

بابا ها همینن:grin:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.