میشه برای خانواده ام دعا کنید

سلام عشقا میشه برای شوهرم دعا کنید امروز تسویه اش کردن . دعا کنید خیلی زود یه کار پیدا کنه .

8 Likes

سلام، به امید خدا زود یه کار خوب پیدا کنه:ok_hand:

1 Likes

انشاالله خداوند کمک کنه عزیزم یه جای خوب مشغول بشه

3 Likes

ایشالا هر چی خیره پیش بیاد عزیزم :rose:

2 Likes

سلام عزیزم انشاالله بزودی ی کار عالی با درآمد خوب پیدا میکنه :hibiscus::pray:

1 Likes

ایشاا… یه کاربهترپیدامیکنه شک نکن

2 Likes

ان شاالله ب زودی ی کار بهتر پیدا میکنه :pray::blue_heart:

2 Likes

انشالله به زودی کار بهتری پیدا میکنه:pray:

1 Likes

کدوم شهری

1 Likes

اِن شاءﷲ یه کار خوب پیدا میکنه

1 Likes

فدای دلهای پاکتون خیلی نگرانم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.