میدونستید بوجود اومدن ما به باد 💨🙊بند بوده؟

دیگ اونا چی بودن ک مااین شدیم:joy:

2 Likes

به چه دلیل عزیزم؟:joy:

1 Likes

میشینن به چه چیزایی فکر میکنن:joy:

الکیه بابا

ما از اول تو کمر باباهامون بودیم

چه جالب :joy:

وای:speak_no_evil:
من سکوت اختیار میکنم وکیلمو خبر کنید

Wow ,چه جالب

چه باحال:joy::joy::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

خداروشکر بابام گوزو نبوده :face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:عالی بود

متنش الکیه

نه راسته فقط با متن طنز گفته:joy:

:heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart:

حالا یکی‌دیگ گفت کاش بابام میگوزید:joy:

اررره جالب بود

اوهووووم

:joy::joy::joy::joy:رفته بگوزه و بیاد

4 Likes

راستهههه

اررره جالبه

مسائل علمیه:joy:

2 Likes

:joy::grin::grin::grin:

کلا گیر باد معده ای :neutral_face:

:rofl::rofl::rofl::rofl:کاش گوزیده بود:joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat:

1 Likes

بابا و مامان من هرموقع بیکارشدن رفتن دنبال سکس آخر شدیم ۵ تا خواهر وبرادر

:woozy_face::smirk:
:upside_down_face::upside_down_face:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.