میخوام دوچرخه سواری کنم 🤪😅😅

:joy::joy::joy::joy:نه آسونه

1 Likes

حرامه :joy::joy::joy:

2 Likes

جدی حرام شده یا نه ؟

1 Likes

شب که شد برو کوچه بازی کن

1 Likes

بله حرامه گناهه باعث تحریک میشه نشستن رو دوچرخه

3 Likes

ای بابا
نزدیک بود گناه کنم :unamused:
پس بی خیال:joy:

3 Likes

اره :grin:

1 Likes

مام شهرستانیم ولی خیلی از خانما توی پارک دوچرخه سواری میکنن

1 Likes

من اونقد دوچرخه سواری و موتور سواری دوس دارم اما هیچکدومو یادندارم :sleepy::sleepy::sleepy:

1 Likes

خدایی نمیشه تعادل رو حفظ کرد شما چجوری میتونین:disappointed_relieved:
من دوس باری تمرین کردم با دوچرخه پسرخالم هر دوسه بارم افتادم نمیشه تعادلمو حفظ کنم :confused:

1 Likes

من دوچرخم رو بعد از اینکه رفتم خونه خودم بابام بخشید به کسی برا ثوابش اومدم دیدم نیست:neutral_face::expressionless::expressionless:
دلم برا دوچرخم تنگ شده :persevere:

1 Likes

چرا اخه
خب نگه میداشت

1 Likes

من توحیاط بازی میکنم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.