میخام دعا کنم بگید الهی آمین

معبودم: همه جوانایی مثل منتظر ازدواجنو خودتت کمک کن ازدواج کنن نزار به گناه بیفتن الهی امین

معبودم:همه این خانومایی که منتظر نی نی انو دامنشونو سبز کن به اونا یه فرزنده صالحو سالم بده الهی امین

معبودم: همه ی اون دخترایی که عشق دوطرفه دارنو به عشقشون برسون نزار حسرت بشه الهی امین

معبودم: کارو بارمون درست کن دستمون به نامرد دراز نشه الهی امین

معبودم: هبچکسو با ابروش امتحان نکن الهی امین

معبودم کمکم کن

شمام دعا کنید…

4 Likes

الهی امین :palms_up_together:

1 Likes

:palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together:

1 Likes

آمیییییییین یا رب العالمین

1 Likes

الهی امین

1 Likes

الهی امین

الهی آمییین

1 Likes

الهی امین :palms_up_together:

خداوندا همه مریضارو شفا بده مخصوصا بچه هارو :palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together:

1 Likes

الهی آمین

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.