میخام جداشم

من دقیقا در جریان نیستم … ولیاز چیایی ک نوشتی مشکل خاصی نیست… اینکهپدرت نتونسته ج تلفن بدن و بعدش فراموششون شده تماس بگیرن این ینی باعث شده مشکل پیش بیاد برا زندگیت؟ همسرت بایدد رو خودش و رفتارش کار کنه این چیزام در نظر بگیره انقدر چینی شکستنی نباشه تا سریع یکی یه چی گفت جبهه بگیره باهات بحث کنه…
بنظرم این چیزا باید منشاش پیدا بشه حل بشه ساده ترین راهش حرف زدنه…
سر این چیزا ک طلاق نمیگیرن دختر

2 Likes

ارهه

1 Likes

اهوممم

1 Likes

اهوم باید حرف بزنم

1 Likes

تونسی ادمش کنی؟
این ننه ها چیکا مبکنن بچها اینحوری دوسشون دارن؟

2 Likes

:confused::confused::confused::heart:بخاطر همین موضوع

1 Likes

الهی هرچی صلاحته جلوروت گزاشتع شع

1 Likes

ممنون عزیزم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.