میترسم زلزله بیاد😐

الان دقیقا اون حال و دارم

چرا استرس گرفتی تو
تبریز ب اینجا چه

1 Likes

اخه تهرانم گسل داره دیگ
بعدشم این قضیه امروز نیست من یکی دوماهه فوبیا دارم
فقط هم از یه صدا شروع شد ک فک کردم زلزله اس

1 Likes

اوف خودتو ازیت میکنی دختر نکن
بچه کوچیک داری این‌چیزها رو بهش وارد نکن مادری باید قوی باشی

1 Likes

باید اعتراف کنم خیلی ضعیف شدم:cry::sleepy:

1 Likes

رو خودت کار کن حتما نمیگم دل گنده بشی ولی در حدی باش ک الگو بچت باشی

1 Likes

نترس

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.