موکل و جن!

چجوری تلفظ میشه؟
مُوَکِل؟؟؟

2 Likes

منم مث توام یموقعایی صدای اذان ب گوشم میخوره

3 Likes

اره همینجوری

2 Likes

:joy::joy::joy:

1 Likes

اره.

2 Likes

امروز رفتی پیششون

1 Likes

ساعت5میرم عزیزم حواسم هست حتما

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:مرسی

1 Likes

من ب موقع فهمیدم ولی خدا خیر این ادما نده

2 Likes

موکل همون جن هست و…که همراه دعا وطلسم هست ک اثر گذار بشه ویا بقولی خبر ببره وبیاره

2 Likes

اره واقعا

2 Likes

عزیزم رفتم میگن براهمه کارانجام نمیدن ماهم کسی بهشون معرفی کرده بودپرسیدم کسی تهران هست مثل شما گفت من کسیوسراغ ندارم گفت من فقط استادم ک شاهروده میشناسم

1 Likes

ای بابا مرسی

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.