موم‌ سرد‌ خریدم‌ چجوری استفاده ‌کنم

جاش گرم بوده یه ذره بذار جای خنک خودشو بگیره

1 Likes

میشه بابا چون شل هست نمیشه

1 Likes

برم یه تشت یخ پرکنم بریزم توش

1 Likes

نه بابا
یه ربع بذار تو یخچال

1 Likes

میترسم کرونا داشته باشه:grimacing::grimacing:

1 Likes

اتفاقامنم خریدم
ولی راضی نبودم ازش
داغ میذارم پوستم میسوزه
سردمیشه مورو برنمیداره
یجاام بایدسه چهاردفعه بندازم بازم قشنگ پرزارو برنمیداره

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
الکل بزن به بسته بندیش

1 Likes

من تابستون پنکه میزاشتم جلوم باد بخوره بهش سفت شه حین استفاده:joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

اره شستم بسته بندیشو

1 Likes

حالا شستی کرونا نداره نگران نباش

1 Likes

اره برم ببینم چه غلطی میکنم

1 Likes

چجوری بیکینیو تحمل میکنی؟وای من زیر بغلمم نتونستم بزارم

1 Likes

بعددد ۶روز:joy::joy::joy:درد میگیره ولی تحمل میکنم بهتر ژیلته…منم زیر بغلم نمیندازم چون سخته خودت براخودت

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.