مهربون فقط این😍❣

16 Likes

:crazy_face::ok_hand::joy::joy:

6 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

اوخی:cry::joy::joy::joy:

2 Likes

:crazy_face::joy::crazy_face::joy::crazy_face:

2 Likes

:joy:همیشه بخندی:ok_hand:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin::grin:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

3 Likes

:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

2 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

آره

:relaxed::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::woman_facepalming:

1 Likes

خدا حفظش کنه :joy::joy::joy::crazy_face:

چطوری آجی

در چه حالی ؟؟

1 Likes

خوبم عزیزم تو چطوری چیکارا میکنی
:kissing_heart::heart_eyes:

1 Likes

منتظر پری نشستم:crazy_face::grin:طبق معمول

1 Likes

اوووخی انشاالله نشی عزیزم

خدا غافلگیرت کنه به حق بانو ام البنین

:green_heart::palms_up_together:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

وای اره بخدا از ریخت زشتش متنفرم :woozy_face::woozy_face::woozy_face:نبینیم ریختشو انشالله:pray::prayer_beads:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.