مهدیه رو تگ کنید لطفا

خداروشکر :palms_up_together:،تو عمرم کارخیر نکرده بودما:joy::woman_facepalming:

1 Likes

وووی :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

همسایمه خیر سرم:triumph:انقد حرص میده ک:unamused:

1 Likes

جانااااا:heart_eyes::heart_eyes::heart:

1 Likes

خانواده شوهر یکی بگو آدم حرص نده :joy:

بعدا میشن خانواده بابا باز حرص میدن :expressionless:

1 Likes

خداروشکررررر از خانواده شوهر دورم:joy:ولی خانواده پدری خیلی رو مخن بخصوص عمه ها :triumph::triumph:از شانس من هرروزم میبینمش:cry:

1 Likes

:pleading_face::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

بوچم کن:unamused::slightly_frowning_face:

1 Likes

بیا بغلممم :hugs::hugs::hugs::hugs:
:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

عاخ جووون:kissing_heart::kissing_heart::joy::running_woman::running_woman::running_woman:

1 Likes

:heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes:

1 Likes

خداروشکر دوری :grin:

1 Likes

:heart::heart::heart::heart::blush:

1 Likes

شانس اوردم:joy::triumph:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.