من که باهاش موافقم😂

الانک دوستین خجالت نداری از اینک اونجاتو ببینه؟

1 Likes

مجردم:no_mouth:

نوچ
چون چهارساله باهمیم… خجالتمون ریخته تا حدودی

2 Likes

وای:joy::joy::joy::joy::joy:

این خوبه:joy::nerd_face::stuck_out_tongue_closed_eyes:
یک فریم از بندگان برگزیده خدا:joy:

2 Likes

چی میگی لیلا :neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

1 Likes

منم چند سالی باشوهرم‌دوست بودیم ولی الان خیییلی خجالت میکشم ازش:disappointed:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

یلدا :no_mouth:
چقدر همتون مرموزین شیطونا:joy:

2 Likes

ن منک قبل عقدم میگفتم رل دارم:joy::see_no_evil:

2 Likes

من یادم نمیاد :sneezing_face:شایدم به من نگفتی :grimacing:

2 Likes

یجاهایی ک میپرسیدن میگفتم

2 Likes

درس میشع بمرور…

1 Likes

ایشالله:disappointed::rofl:

1 Likes

شوهر بیشعور منم میگه چندشم میشه
بعد توقع داره براش بخوری میکنم گفتم بیه :+1:

1 Likes

درست نشده این اخلاقش بمرور؟؟

1 Likes

بهش بگو ارضا نشی سرد میشی ازش .یادش بیار تو براش کی و چجوری بودی :stuck_out_tongue_winking_eye:

:thinking::thinking:عجب

خب تو چرا میخوری ولش کن

دنیا ارزش نداره برا این چیزا اعصاب خودتونو خورد کنید .کات کن

واقعا از پسش برنمیام…
وگرنه میدونم کات کردن بهترین راه ممکنه.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.