من خیلی بدم که همچین پدر و مادری رو دارم.🥲

آره:rofl::rofl:
از این بچه فیلماس

2 Likes

:joy::joy::joy:باحالن

1 Likes

آره ما یکیشون تو خانواده داریم دختر خالم:rofl:
دیدمش یاد اون افتادم

1 Likes

سرگرمیه خوبی هستن:grin:

1 Likes

گاهی آره ولی بعضی وقتا رو مخ میشن

1 Likes

دقیقا :joy:مخصوصا لجبازی ک میکنن

1 Likes

واییی لج کردنشونننن نگووو:expressionless:اصلا دیونه میشه آدم

1 Likes

بودد

1 Likes

:woozy_face:من نمیتونم کنار بیام با دختر لجباز اووف

1 Likes

منم همینطور چل می‌کنه آدمو

1 Likes

🤦خدا صبر بده ب خونوادش:joy:

1 Likes

:joy::joy::joy:

1 Likes

قطع کنشون خوب کار میکنه:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:sob::rofl:یارانرم قطع میکنن این ماه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.