من تو وجود هر انسانی

از دیگاه روانشناسی در وجود هر انسان

سه من وجود دارد. من مضطرب. من افسرده. من موفق

این انتخاب باتو که کدوم من درتو قوت بگیره

من خودم دختره خیلی مضطربیم اما دارم تمرین میکنم

من مضطربو شکست بدم و من موفقو قوی کنم

من میتونم نباید بترسی…

6 Likes

تا حدی موافقم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.