من تودوراهی موندم🤔🤷‍♀️

نه برو

1 Likes

خدابیامرزه مادرتو و نگهداره پدرت باشه:palms_up_together:
منم عاشق روستا و طبیعتم و ا زندگی شهری خسته شدم

1 Likes

خدارفتگان شماروهم بیامرزه ممنون:heart:
اره زندگیه روستایی سراسرارامشه:relieved::heart:

1 Likes

فداااات مهربونم:blue_heart::green_heart::heart:

1 Likes

واااای:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ترانه تو با بابات زندگی نمیکنی؟

2 Likes

نه عزیزم

2 Likes

بهتره همراه شوهرت بری

1 Likes

خخخ من اصلا نمیتونم بزارم شوهرم تنهاجایی بره همیشه باهاش میرم ت هم بری بهتره عزیزم

1 Likes

هیچوقت شوهرتو تنها نفرست اون سمت:face_with_hand_over_mouth:
خودتم همراهش برو
تهرانم برو:relieved:

1 Likes

تهران ک نمیشه اونا داعم بیمارستانن میگه خطرناکه نمیشه بیای :woman_shrugging:

1 Likes

من مشکلی ندارم ولی خب استرس دارم اخه درست رانندگی نمیکنه :woman_facepalming:

1 Likes

نه برووووو پل طبیعت واسه خودت بگرد:grin:

1 Likes

اره شوهرمم ولم میکنه برم:joy::woman_facepalming:بعدم من یه قدم بردارم گم شدم تو تهران برم پل طبیعت؟

1 Likes

دیگه من سفارشامو کردم :relieved:
اونجا خونه هر کی میرن برو اونجا وایستا بیمارستان نرو

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.