من تودوراهی موندم🤔🤷‍♀️

نه برو

1 Likes

خدابیامرزه مادرتو و نگهداره پدرت باشه:palms_up_together:
منم عاشق روستا و طبیعتم و ا زندگی شهری خسته شدم

1 Likes

خدارفتگان شماروهم بیامرزه ممنون:heart:
اره زندگیه روستایی سراسرارامشه:relieved::heart:

1 Likes

فداااات مهربونم:blue_heart::green_heart::heart:

1 Likes

واااای:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ترانه تو با بابات زندگی نمیکنی؟

2 Likes

نه عزیزم

2 Likes

بهتره همراه شوهرت بری

1 Likes

خخخ من اصلا نمیتونم بزارم شوهرم تنهاجایی بره همیشه باهاش میرم ت هم بری بهتره عزیزم

1 Likes

هیچوقت شوهرتو تنها نفرست اون سمت:face_with_hand_over_mouth:
خودتم همراهش برو
تهرانم برو:relieved:

1 Likes

تهران ک نمیشه اونا داعم بیمارستانن میگه خطرناکه نمیشه بیای :woman_shrugging:

1 Likes

من مشکلی ندارم ولی خب استرس دارم اخه درست رانندگی نمیکنه :woman_facepalming:

1 Likes

نه برووووو پل طبیعت واسه خودت بگرد:grin:

1 Likes

اره شوهرمم ولم میکنه برم:joy::woman_facepalming:بعدم من یه قدم بردارم گم شدم تو تهران برم پل طبیعت؟

1 Likes

دیگه من سفارشامو کردم :relieved:
اونجا خونه هر کی میرن برو اونجا وایستا بیمارستان نرو

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.