من تودوراهی موندم🤔🤷‍♀️

بچها شوهرم قراره بره تهران عمش مریضه بردنش تهران بعد باز دکترگفت باید ماه دیگه بیاد جواب ازمایشش ماه دیگه معلوم میشه حالاشوهرم باید بره شهرشون از اونور عمه هاشو برداره ببره تهران گفت توبیا بریم پیش مامانم اینابمون من میرم تهران و برمیگردیم باهم یزد اولش گفتم نه من میخوام برم روستا چون اونجا فضابازه راحتم عکاسی خواستم بکنم میتونم هرجادوس داشتم برم گفت هرجورراحتی هرجاک راحتتری برو حالا من هم دلمه برم هم دوس دارم برم روستامون یجورایی میترسم شوهرم تنهایی بره چون اصلا رعایت نمیکنه باسرعت زیاد میره مثلا یه بار از یزد تا تهران و تو 4ساعت رفت من هنگ کردم :neutral_face:اگه من همراش باشم بازم یخورده رعایت میکنه دیگه از شهرشون تا تهران عمه هاش پیششن خیالم راحته سرهمین سرعتش یه بار تصادف کردک طوریش نشد خداروشکر… حالانمیدونم چیکارکنم میخوام ازتون کمک بگیرم شماباشین جای من روستاتونوانتخاب میکنین یاهمراه شوهرتون میرین؟ :woman_shrugging:

19 Likes

خب عمه هاش هستن دیگه
اگه روستا بهت بیشتر خوش میگذره برو همون جا

5 Likes

از شهرشون تا تهران عمه هاش هستن از یزد ب شهرشون کسی نیس اینم کله خر:woman_facepalming:

4 Likes

شوهرمنم تند میره اگ خسته نمیشی تو هم باهاش برو

3 Likes

اگه استرس داری نگرانشی بری بهتره چون روستام بری فکرت مشغوله

1 Likes

خسته ک نمیشم اتفاقاخوش میگذره ولی خب بین دوتا جایی ک خیلی بهم خوش میگذره باید یجاروانتخاب کنم:neutral_face::joy::woman_shrugging:

5 Likes

اره ولی خب نمیدونم بازم نمیدونم چیکارکنم هم دوس دارم برم روستا هم دوس دارم برم شهرشون و نمیخوامم تنهاش بزارم دلشوره میگیرم:woman_facepalming::woman_shrugging:

2 Likes

من بودم باشوهرم می رفتم هیچ وقت شوهرت به تنها رفتن عادت نده :rofl:

5 Likes

برو باهاش
میگن خوب نیست شوهر و تنها بفرستی همیشه بچسب بهش

2 Likes

دقیقا دو بار تنها بره عادت میکنه میگه تو نیا
نمیدونم با خانوادت خودش یاد میگیره بره این ور اون ور

2 Likes

ینی میگی برم؟:woman_shrugging:
ای خدااااااا متنفرم از تصمیمایی ک دوراه دارن :woman_facepalming:

2 Likes

باش دیگه هرچی خدا بخواد امیدوارم پشیمون نشم:woman_shrugging:

1 Likes

باهمسرت برو خیالت راحتتره

2 Likes

ایشالا
:heart:

1 Likes

دقیقا همینه دوما ممکنه حرف یادش بدن

2 Likes

باهاش بری خیالت راحته تنهام نیست:grin:

1 Likes

باش زری خداکنه از تصمیمم پشیمون نشم من حذب بادم:joy::woman_facepalming:

1 Likes

ای گفتی
کلا شوهر و نباید تنها فرستاد بین قوم شوهر
تو زمین حریف بازی کردنه:rofl::rofl:

2 Likes

اره میگم من تاموقع رفتن دوهزارتا تصمیم میگیرم :joy:امیدوارم برم

1 Likes

من جایی که پیش شوهرم باشم آرامش بیشتری دارم. ترجیح میدم تنهاش نذارم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.