من بعدش دیه نمیرم بزنم😂

13 Likes

اصل جنسه
خدایش مسواک بزنید دندون پزشکی خیلی گرون شده

4 Likes

این دل ضعفه شدیدی که بعد مسواک زدن میگیری رو هیچ وقت درک نمیکنم:neutral_face:

2 Likes

نه من خودمو نگه میدارم چیزی نخورم:grin::joy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:دقیقا

2 Likes

اره لامصب

1 Likes

من زرنگم :grin:

تا لحظه آخر نمیزنم ک راحت شکم چرونی کنم:+1::grinning_face_with_smiling_eyes:

اگرم خعلی خوابم بیاد صبح میزنم :grin:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

منم میزنم و میخورم باز :rofl::rofl:یکی از فانتزیامه اصن:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

تو خمیردندون اشتها آور مخصوص ریختن:joy:

1 Likes

منم مثل تو :joy:

1 Likes

خوشبختم :+1::joy::joy::joy::heart:

1 Likes

فداات عخشم

1 Likes

خدا نکنه گلم :heart::kiss::kiss:

بچه ها من حموم رفتنی هم اونجا مسواک میزنم بعدش ک از حموم در میام یه چی میخورم دهنم انگار یجوری میشع:thinking:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.