منو با چی میشناسید🤪

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

با شهرااااااااااام
شرررررررااااااام آخرشم اینو نگرفتی
خاک تو سرررررت وکنم

1 Likes

لیاقت همچین دختر گلی نداشت که :joy::crazy_face:

1 Likes

یوخ بابایااااا

1 Likes

بیتلبیت:joy:

1 Likes

سن کمت فک میکنم :thinking:

1 Likes

نه بخاطر رفتارت نه که… چندجا دیدم گفتن سنت کمه… شایدم یه آرامش دیگست اون :sweat_smile:

1 Likes

نه والا کسی بهم نگفته سنت کمه فقط تو صحبتای ازدواج میگفتن کمه:grin:

1 Likes

همونارودیدم فک کنم :sweat_smile:

1 Likes

شاید :grin:

1 Likes

من باشهرام هم نمیشناسم بوگواشناشیم اقاشهرام کیه:joy:

1 Likes

کسی که پیر من در اومد از سرش ولی بگیر نبود :joy:

1 Likes

اینکه مریصی و هی میای و خودتو ناشناس میکنی نیری و شرام:joy:

1 Likes

:triumph::triumph::triumph::triumph::triumph:
ای خدااااا

1 Likes

والا :joy:

1 Likes

:neutral_face::neutral_face::laughing::laughing:خلاصه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.