منم میخوام سرگذشت تلخمو بگم🥺

هه:neutral_face::joy:

نمیگم:neutral_face:
برید خونه هاتون:neutral_face::joy:

فقط دیدم همه دارن میگن خواستم متفاوت عمل کنم:neutral_face::cherry_blossom:

هنوز کسی منو نگرفته،ازین تلختر:confused:بقیشم میخواین حتما:confused::joy:

هه:neutral_face::joy:
هههههههه:confused::joy:

بی مزه ام خودتونید من گوله نمکم:relieved::heart_decoration::joy:

27 Likes

:cold_sweat::grin::scream::joy:

2 Likes

خیلی تلخ بود نه:face_with_head_bandage::joy:

2 Likes

اخی چه تلخ بود

:joy::joy::joy:

2 Likes

بي مزه :grimacing:

2 Likes

ممنون از همدردیتون:neutral_face::joy:

1 Likes

جانه دلم:sweat_smile::joy:

1 Likes

خواهش میکنم قابلی نداره

چیزی دیگه ای نمیخوای
:rofl::rofl::rofl:

2 Likes

نه دیگه مرسی:neutral_face::rose::joy:

1 Likes

:smiley::smiley::smiley:

:wink::wink::wink:
تعارف نکنیااا

3 Likes

:sweat_smile::crazy_face:نه نه

1 Likes

اره خیلی زیاد:grin::grin::sob::sob:

2 Likes

:pray::sweat_smile::pray::sweat_smile:

2 Likes

:relieved::relieved::relieved:

:fu::fu::fu:

الهی ، خیلی تلخ بود:cry:

:neutral_face:

:rofl::rofl:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

هر هر هر نمکدون:expressionless::baguette_bread:

1 Likes

اشکم در اومد خیلی تلخ بود :sob: :sob:

2 Likes

واقعا ناراحت شدم:frowning:
چقد سختی کشیدی:neutral_face:
ولی باعث شد چندجا قضاوتت کنم متاسفم :unamused:

2 Likes

ممنون عزیزم:joy:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.