منتظران بی بی چک و جواب بیاین

منتظرجوابوبیبیوچک هابیاین

من فردا بی بی چک میزنم

1 Likes

تو کی میزنی عزیزم

من ۱۳شدم ۱۹تموم کردم حالا کی بیبی بزنم

راستی چندروزه میگزره

سیکلت چندروزه هس

من فردا دو روز میشه

نمیدونم ماه قبل این۸شدم۱۹تموم شد

تو هم فردا یا پس فردا بزن اگ باشی ی هاله کمرنگ میندازه

اگ عجله نداریم سه روز دیگه

شماکی شدی مثلااز۱۳بگزره من بکنم یا۱۹

دکترگفت۱۰روزبگزره

از 13 میشه ولی ممکنه جواب درست نده ولی 19 دقیق هست

الان آزمایش خون نشون میده

مااین ماه فقط یکبارنزدیکی شده امکان بارداری هست

منم میخواستم هفت روز بگذره ولی طاقت ندارم:expressionless::expressionless:

یعنی بمونم تا۱۹

الاچندروزمیگذره

روز تخمک گذاریت بوده؟

آره به گفته دکتر

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.