ممنونم حل شد💞💞💞

نه دیگه امروز بهش گفتم اصلا نگفت مال کسیه خودش قبول کرد که مال خودشه و باهام حرف زد و…حالا تا ببینم چی میشه

2 Likes

اره عزیزم امروز ظهر دیگه بهش گفتم اونم قبول کرد که مال خودشه اصلا تفره نرفت . و با هم حرف زدیم

2 Likes

نگفت چیه و واسه چی خریده؟

1 Likes

خب چی گفت ؟

باورم نمیشه اینقده ارومی دختر
خب تو چیزی بهش نگفتی؟؟؟
عجبا

گفت یکماهه همینطوری تو جیبم مونده اصلا استفادش نکردم فقط یکی دوبار اونم واسه خوشبو کردن دهن استفاده میکردم گفت حتی میخوای عکسشو ببر به بابات نشون بده از اون بپرس این چیه برای چیه

آروم نیستم کی گفته که من ارومم از پشت گوشی چطوری میفهمی من ارومم یا نه عزیزم؟ . میگم که کلی حرف زدیم و اخرشم به تفاهم رسیدیم گفت اگه یکبار دیگه دور و بر من همچین چیزی دیدی هرکاری دلت میخواد بکن بهت قول میدم دیگه اصلا استفاده نکنم

4 Likes

خب گفت چیه و برای چیه؟

1 Likes

قبول کردی حرفاشو؟
فرصت دادی بهش؟

1 Likes

خداروشکر که هم بهت دروغ نگفته هم قول داده دیگه استفاده نکنه
اون چندبارم شاید از سر کنجکاوی استفاده کرده
مراقبش باش ولی به نظرم زیاد بهش گیر نده

1 Likes

میگم که گفت واسه خوشبو کردن دهنم استفاده میکردم . دیگه راست و دروغشو نمیدونم خندیدم گفتم منم خر باور کنم؟ گفت باور نمیکنی برو به بابات نشون بده ببین چی میگه

1 Likes

اهان ینی ناس نیست؟خوشبو کننده ست ؟
ب بابات نشون نمیدی؟

1 Likes

والا من هرچی تو گوگل زدم هیچ بسته ای شبیه به این نیومد که بخونم بفهمم چیه وامونده یه اسمم نداره هزارتا چیز روش نوشته.

من ناس دیدم قبلا تو یه پلاستیکیه که کلا سبزه بعد انگاری یکم خیسم هس تو کوچه خیابون هزار بار دیدم مامانم بهم میگفت چیه .

بابام نیست بیاد بهش نشون میدم میگم مال برادرشوهرمه این چیه ببینم چی میگه

1 Likes

اوهوممم پاکستانی ام روش نوشته
ب شقایق نشون بده شاید شوهرش بتونه بخونه ک چیه

1 Likes

تو نمیتونی عکسو که میفرستم روش نگه داری بزنی جست جو توی گوگل خودش پیدا کنه مال من هرکاری میکنم سرچ‌ نمیزنه

1 Likes

چرا زدم چند بار چیزی پیدا نکرد از این عکسه
قبلا کسی تو گوگل سرچش نکرده احتمالا

1 Likes

فیلتر شکنتو باید روشن کنی

1 Likes

اها فک کنم کلا تو گوگل نیست عکسش . بیخیال بابام بیاد نشون بدم ببینم چی میگه .

دیشبم رفت برام گوشواره خرید اورد:expressionless::joy:میگم لازم نیست خرم کنی گف خر کردن چیه واست خریدم تو اینطوری حرف میزنی دیگه هیچی کردم تو گوشم

1 Likes

کو گوشواره هاتو ببینمممم

1 Likes

میگم سارا نکنه اینا رو مصرف کرده رابطه تون خوب شده :expressionless::no_mouth::expressionless::no_mouth::expressionless:اگه تاثیر ایناست بگو برم یه کارتن بخرم ازشون:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl:جررررر .

نه بهار اینکه رابطمون خوب شده بخاطر اون پودر جنسینگه .

ولی فکرمو درگیر کردیا:expressionless:🤦🏻:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.