ملت چ شوهرهایی دارن 🤣✋🏻😂(جوک موک)

:joy::joy::joy::joy::joy:خل شدن

1 Likes

IMG_20210408_000744_643

5 Likes

:exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head::exploding_head::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::fearful::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:این چه سمی بود

2 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless:مریض جنسی شدیدی داره

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::hot_face::hot_face::hot_face::fearful::fearful::fearful::astonished::astonished::flushed::flushed::flushed:

1 Likes

مردم دنباله زنه پوشکی ان صبح تا شب موشکش کنن بعدش اونام پی پی کنن اینام بمالم به سر و صورتشون

2 Likes

آخرالزمان شده بخداااااا:cold_sweat::cold_sweat::cold_sweat::expressionless::expressionless:

2 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

2 Likes

:joy::joy::joy: زنه باید ی چیز مسهل بخوره ک خوب بتونه بماله مرده ب صورتش

1 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::nauseated_face::nauseated_face::nauseated_face::nauseated_face::face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

1 Likes

خیلی بده من بودم نمیتونستم تحمل کنم اصلا

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.