مسائل جگرخنک کن مادرشوهر، خواهرشوهر و جاری

بیایدیکم تعریف کنیم باباهرچی دوست دارید
مسائل جگرخنک کن مادرشوهر،خواهرشوهر،جاری:sweat_smile::sweat_smile::grin::grin::grin::grin::grin::grin:هرچی عشقتون میکشه بگید:slight_smile:

:rofl::rofl::rofl::smile::smile:واقعا گل گفتی آبجی خخخ

2 Likes

:smile::smile::smile::smile::smile::smile:خداروشکرفعلاهیچکدوموندارم:dancer::dancer::dancer::dancer::dancer::dancer::dancer::dancer::dancer:امتحانم دارم:sob::sob::sob::sob::sob:

شما باردار بودي درسته؟

من همشون دارم ولی امتحان ندارم خسته شدم ازصبح ساعت ۷توبیمارستانم اومدم آزمایش بدم نصف آزمایش دادم یکی هم واسه ام گفت صبحانه بخور دو ساعت بعدا ازت آزمایش میگیرم فعلا من اینجا االاف وگیج خوابمممم حالم هم بد حالت تهوع دارم عجیب کی تموم شه برگردد ابجی ها خسته شدم

1 Likes

وای میدونم خیلی سخته

من تا14امتحان دارم:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

اره ابجی خیلی حالا که صبحانه نتونستم بخورم کیک ابمیوه گرفتم با یه شیرموزه خوردم دیگه بدتر شد حالم تو بیمارستان روصندلی مال بیخوابی خوابم گرفته چرت میزنم :joy::rofl::smile:

وااااا
چ طولانی
من تا هفتمه

1 Likes

عه
چرا اینا رو خوردی
مگه تو صبحونه ات ایناس؟؟؟
من میخواستم برم دکترم گفت همون چیزی ک همیشه صبحانه میخوری بخور
منم یه ساک و زنبیل پر کردم رفتم بیمارستان ازمایش دادم :joy:

1 Likes

عزیزم میگذره بیخیال باش تموم میشه چشم بهم بزنی گلم آزمایش چی رفتی بدی؟

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:نامردپس پیک نیک راه انداختی حبرم ندادی

اره :joy::joy::joy::joy::joy:
اتفاقا ظهرش امتحانم داشتم :neutral_face::woman_facepalming:t2:
وضعیت عصف ناکی بود خخخ

1 Likes

یکمم بیشترنخوندم به امیدلطف استاداوامدادهای بچه ها😁

اره واقعا امداد خخخ
منم امروز حوصله ی خوندن ندارم البته دیشبم حوصله نداشتم :neutral_face::woman_facepalming:t2:

1 Likes

بایدباهمون زنبیلت میرفتی سرجلسه چادرگل گلیم میکردی سرت😂

رفتم دیگه :joy::joy:

1 Likes

بگوماکی حوصله درس خوندن داریم اخه

:joy::joy::joy:
سوال بعدی لطفا

1 Likes

من که نمی دونستم ابجی همیشه ازمایش دادم وزمانی که ازمایش پیش بارداری دادم اینجورنبود حالا که باردارشدم اینجوری منم که از هیچی بیخبر فقط چون از خونه حالم ضعف میرفت تونستم چندتا میوه توپلاسیک تو کیفم بزار م بیارم دیگه بیمارستان تا خونه خیلی دور دیکه نمیشه برگردد برم صبحانه بخورم برگردد م مجبوری رفتم اینا گرفتم خوردم تو خونه اصلا تو خونه کیک بسکویت اینا دوست ندارم بخورم از وقتی باردارشدم از شیرینی متنفرم الان دیگه مجبور شدم ابجی :persevere::persevere::disappointed_relieved::disappointed_relieved:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.